Ons aanbod

Nieuws

WRM bericht 334 – Checklist voor dyslexieverklaringen

Naar aanleiding van een televisieprogramma begin 2016, waarin te zien was dat he...Lees verder

WRM bericht 333 – Uitnodiging voor indienen nieuwe bijscholingsonderwerpen WRM voor CEC 29 september 2016

IBKI bepaalt in principe op twee momenten per jaar in de Centrale examencommissi...Lees verder

WRM bericht 332 – Verbindingsmiddelen ook verplicht bij stagebeoordeling op oefenterrein WRM T

Bij de stagebeoordeling WRM T is het gebruik van verbindingsmiddelen door de kan...Lees verder

IBKI als eerste exameninstelling erkend voor examens f-gassen

Vanaf 1 december 2015 is het toezicht rondom het examenstelsel f-gassen voor per...Lees verder

WRM bericht 331 – Wijzigingen brondocumenten theorietoetsing cat B., toets 2.a en 2.b

Na advies van de EOC WRM heeft IBKI licht aangepaste versies opgesteld van de br...Lees verder

WRM bericht 330 – Beoordelingsformulier steekproefcontroles kwaliteit bij theoretische bijscholingscursussen per 1 mei 2016 en aanpassingen certificering

  Kwaliteit van gegeven bijscholingen Vanaf 1 mei 2016 voert IBKI onaangeko...Lees verder